Vitalis Stúdió


A tartalomhoz

Történet

Biofeedback

A rendszer története és fejlődése

A Newton-i fizikát Albert Einstein és Stephen Hawkins "nem lineáris kvantumelméletének" színrelépésével gyorsan túlhaladta az idő. Ezután az elektronika alapjait olyan neves feltalálók, mint Volta, Ampere és Ohm ültették át a biológiai tudományba. Különböző tudós körök, mint pl. a Royal Rife, támogatták az elektromos energia és frekvencia új síkon való tanulmányozását, amelyek különböző anyagok elektromos tulajdonságait vizsgálták. Ezek a vizsgálatok végül ahhoz a megállapításhoz vezettek, hogy minden anyag egyedi elektromos frekvenciával, ill. rezgésekkel rendelkezik: tehát minden anyagot minden más anyagtól egyedi, elektromos tulajdonsággal különböztet meg.
Dr. Reinhard Voll az ötvenes években a bioenergetika tudományának úttöröje volt. Vezetése alatt Németországban ezt az elméletet továbbfejlesztették. Voll kutatásaihoz számos egyéb, az emberi test elektromos energiájáról szóló tanulmányt vett át. Már régebbi kutatások is azt igazolják, hogy az anyag egyes tulajdonságai megváltoznak, amint azon különböző erősségű áramot vezettek át. Ugyanúgy, ahogy egy magas frekvencia képes eltörni egy üvegpoharat, speciális frekvenciák rezonáns frekvenciatartományuk növelésével képessé válnak arra, hogy betegségek kórokozóit pusztítsák el. Hasonló módon lehet az emberi test szöveteit támogatni és erősíteni az egészség megtartása céljából. Az alapján, ahogy a sejtek a különböző elektromos frekvenciákra reagálnak, lehet fiziológiás elváltozásokat is időben fel lehet ismerni. Az első igazán jól működő rendszert Morell és Rascher fejlesztette ki, ennek a neve MO-RA rendszer. Az elmúlt évtizedekben közel 100 féle filozófiájában lényegileg azonos, de működési mechanizmusában jelentős eltérést nem mutató rendszer látott napvilágot.
A sok rendszer közül kiemelkedik a Quantum Biofeedback rendszer, amely az embert és az Univerzumot, a teret és az időt, a lelket és az energia rendszert, a fizikai testet, az ősi filozófiákat ,mint alap informatikai tárházat tartalmazza.

A földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget.

A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogymegegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban.

Mint később kiderült, a Schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.

EM

Ez az elektromágneses (EM) tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünksejtjeinek másodpercenkénti sokezer kémiai folyamatát, így közvetve ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is.

A NASA megfigyelései igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a Föld elektromágneses hatása nem érvényesül, az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul. Ennek a felismerésnek köszönhetően, a Schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt gerjesztettek az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.

A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges.

Ahogy az a tudományos felfedezésekkel lenni szokott, a bioenergetikai kutatás is felgyorsult a NASA érdeklődésének köszönhetően.

Ok és okozat

Az egészséges hullámokat harmonikusnak, a betegségekre jellemző hullámokat pedig diszharmonikusnak nevezzük.

A technológia lényege, hogy a harmonikus hullámokat megerősítsük, a diszharmonikusakat pedig megszüntessük. Ez azt jelenti, hogy ha ellenkező értelmű hullámokat bocsátunk az elhangolódott sejtekre, akkor azzal azok hibás kommunikációját kioltjuk, vagyis magát az okot szüntetjük meg.

Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő hosszan beszéljünk a megfelelő sejtekhez. És természetesen, hogy megfelelő dolgokat mondjuk nekik...

Víz emlékezet

A kérdés már csak az, hogy mennyi ideig tartható fenn ez az információ a sejtekben.

A szervezet meg tudja őrizni a különböző biológiai értelmet hordozó jeleket, és pedig a szervezet nagy részét alkotó vízmolekulák segítségével. Természetesen ennek a vízmemóriának az információhordozó képessége nagymértékben függ a szervezet hidratáltsági állapotától is.

A víz molekula dipólusos tulajdonsággal bír, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala inkább negatív, a másik oldala pedig inkább pozitív. A negatív a pozitívval kapcsolódik össze, így ezek a térben óriási variációs lehetőséggel képesek elrendeződni. Ez adja a sejtek biológiai emlékezetét.

Sajnos ez a tároló nem örök, hiszen a külső környezeti hatások idővel felülírhatják ezeket a jeleket, viszont hosszabb ideig megőrződnek, ha újra és újra megismételjük a tréningeket.

Vitalis Stúdió | Quantum | Biofeedback | Kezelés | Képgaléria | Elérhetőség | Kapcsolódások | Egyebek | Oldaltérkép

Follow VitalisStudio on Twitter

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe